Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

Zespół Pieśni i Tańca „Jarosław”

Prowadzi działalność od lat pięćdziesiątych najpierw jako Zespół Ogniska Choreograficznego w skład, którego wchodziły dzieci i młodzież z klas Ogniska, później jako Zespół Pieśni i Tańca „Jarosław”. W programie zespołu były i są tańce i przyśpiewki prawie ze wszystkich regionów kraju, a także tańce innych narodów. Zespół prowadzili: Lidia Nartowska, Edward Wawrzyniak, Alicja Kowalczyk, Lucyna Wyczawska, Józef Ozimek, Roman Bury i obecnie Anna Barszczewska. Zespołowi to tańca i śpiewu przygrywali: najpierw orkiestra Szkoły Muzycznej, orkiestra ZNP, później specjalnie to tego celu utworzona kapela ludowa, aż wreszcie własna grupa instrumentalna w skład, której wchodzili i wchodzą nauczyciele i uczniowie Szkół Muzycznych oraz inni muzycy.

Skip to content Click to listen highlighted text!