Rekrutacja

NABÓR


Rekrutacja do Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

na rok szkolny 2017/2018r.

  1. Składanie przez rodziców – opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie

 od 28 kwietnia do 31 maja 2017 r. w sekretariacie POB

  1. Egzamin wstępny: 2 czerwca godzina 16:30 w budynku placówki

Badanie predyspozycji polega na ocenie warunków kandydata w zakresie :

  • Stopnia umuzykalnienia
  • Koordynacji ruchowej
  • Pamięci ruchowej
  • Gibkości, skoczności i aparycji.

O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas egzaminu.

  1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych do POB 8 czerwca godzina 16:30

wnioski o przyjęcie można wydrukować ze strony POB (pliki do pobrania), lub uzyskać w sekretariacie placówki