Rekrutacja

NABÓR


Egzamin wstępny dla dzieci od 5 – go roku życia oraz młodzieży z klas starszych odbędzie się 5 września 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ogniska Baletowego.

Rekrutacja do Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu

na rok szkolny 2018/2019r.

  1. Składanie przez rodziców – opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie

do 30 maja 2018 r. w sekretariacie POB

  1. Egzamin wstępny: 6 czerwca godzina 16:30 w budynku placówki

Badanie predyspozycji polega na ocenie warunków kandydata w zakresie :

  • Stopnia umuzykalnienia
  • Koordynacji ruchowej
  • Pamięci ruchowej
  • Gibkości, skoczności i aparycji.

O przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych podczas egzaminu.

  1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych do POB 12 czerwca godzina 16:00

wnioski o przyjęcie można wydrukować ze strony POB (pliki do pobrania), lub uzyskać w sekretariacie placówki