Książki Nartowskiej

W okresie pracy Lidii Nartowskiej w Jarosławiu ukazało się wiele opracowań tańców zebranych przez p. Lidię, a także tłumaczonych z innych książek i spisywanych po szkoleniach tanecznych. Najważniejszymi opracowaniami Nartowskiej są: „Mazury trzy układy sceniczne” oraz Tańce z okolic Przeworska i tańce Lasowiackie opisane i wydane w książce pt.„Tańce z okolic Rzeszowa”. Dzięki p. Nartowskiej zapisane zostało wiele nut i przyśpiewek z okolic rzeszowszczyzny.

Lidia Nartowska była jedną z pierwszych w naszym regionie (w okresie powojennym), która zajęła się zbieraniem materiałów dotyczących folkloru i tańca na rzeszowszczyźnie, to Ona oraz pani Bożena Niżańska i Józef Szmyd opisali większość tańców z terenu Podkarpacia. Wspólnie prowadzili w latach 50-tych szkolenia dla instruktorów z całej Polski. Sama Nartowska przygotowywała również opracowania tańców rzeszowskich dla różnych zespołów z Polski, a nawet Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który powstał w tym samych okresie, co Ognisko Baletowe w Jarosławiu.

Lidia Nartowska w okresie swej pracy w Jarosławiu wydała wiele książek,
w których opisywała różne tańce rzeszowskie i nie tylko:W 1955 r. Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie wydaje skrypt – „Wiązanka Tańców Rzeszowskich – dla dzieci na 12 par” w opracowaniu Lidii Nartowskiej, oraz „Wiązankę Tańców Rzeszowskich„.

Wiązanka Tańców Rzeszowskich  Wiązanka Tańców Rzeszowskich na 12 par

W 1956 r. wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie wydał opracowania Lidii Nartowskiej – „Lasowiak„, „Oberek Rzeszowski„.

lasowiakorerek

 

 

 

 

 

 

 

W 1956 r. Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych
w Rzeszowie w wydanym skrypcie opisał „Tańce Żywieckie” w opracowaniu Lidii Nartowskiej.

 

Tańce Żywieckie

W październiku 1957 r. w wydanym skrypcie przez Poradnię Kulturalno Oświatową WDK w Rzeszowie ukazał się opis „Jaskółki” – tańca litewskiego – w tłumaczeniu Lidii Nartowskiej z książki Litewskie Narodowe Tańce oraz „Tańce Litewskie„, także w tłumaczeniu Lidii Nartowskiej.

JaskółkiTańce Litewskie

Rok 1958 – to także kolejne wydanie skryptu wydanego przez Wojewódzką Poradnię Kulturalno Oświatową w Rzeszowie, w którym Lidia Nartowska opisała „Rachwiczankę” – taniec huculski w układzie W. Romaniuka.    


Rachwiczanka

W 1959 r. w skrypcie Kuratorium Oświaty i Wychowania i Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, ukazuje się opracowanie „Tańców lubelskich” – Lidii Nartowskiej.

Tańce lubelskie

W listopadzie 1960 r. ukończono druk Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego – „Wspomnienia Entuzjastów” – „Wybór prac z konkursu na Pamiętnik Wspomnienie, Kronikę Działacza Amatorskiego Ruch Artystycznego” w opracowaniu Tadeusza Żeromskiego wydanego przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą.
W opracowaniu tym na stronach 427-455 możemy przeczytać wspomnienia Lidii Nartowskiej.

Wspomnienia Entuzjastów

W 1961 r. w maszynopisie Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Warszawie na str. 55 – w opracowaniu Lidii Nartowskiej ukazało się wydanie „Trzy układy sceniczne” – Mazury.

 

„Trzy układy sceniczne

W 1963 r. w miesięczniku Teatr Ludowy nr 10 z sierpnia – września (Rok XLI) – ukazuje się artykuł Lidii Nartowskiej „List z Jarosławia”, a w numerze 8 i 9 na stronie 93 omówione zostało widowisko Lidii Nartowskiej „Młodość, miłość i księżyc„.

W grudniu 1967 r. Ukazuje się książka Lidii Nartowskiej „Tańce z okolic Rzeszowa” wydana przez Centralną Poradnię Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Warszawie – przedmowę do tej książki napisała, Bożena Niżańska,
a ilustracje Irena Smoczyńska.

 

Tańce z okolic Rzeszowa