Kadra

Po śmierci Lidii Nartowskiej jej dzieło kontynuował Edward Wawrzyniak (od 1955 do 1982 roku) – jako nauczyciel i dyrektor (dyr. od 1967 r.) a także nauczyciele tańca: Bożena Niżańska, Ryszard Perenc, Leokadia Magdziarz, Danuta Myszkowska, Ewa Mościcka, Krystyna Butwin, Alicja Olejarka-Kowalczyk, Bogumiła Stanowska, Lucyna Wyczawska (dyr od 1984 –1999), Roman Bury, Anna Batiuk, Józef Ozimek, Wiesław Kocz, Anna Barszczewska, Halina Mól, Elżbieta Babiarz, Iwona Kiwacka-Majerczyk., Greta Wyczawska-Dubaj, Izabela Krygowska.

Nauczyciele rytmicy: Jadwiga Kopeć, Jadwiga Strzelec, Bogumiła Płaneta, Jadwiga Gryboś, Ewa Polit, Małgorzata Zapał, Elżbieta Sandecka, Józefa Kondratko, Maria Kus (dyr od 1999 do 2021 roku), Zofia Inglot, Katarzyna Zatyka.

Nauczyciele muzycy i akompaniatorzy: Kazimierz Sławek, Henryk Iłowski, Andrzej Superson, Roman Fedan, Mieczysław Begiej, Marian Ochab, Tadeusz Stelmachniewicz, Zbigniew Drewniak (dyr p.o. od 1978-1984), Bernard Augustynowicz, Robert Drewniak (dyr. od 1 IX 2021).

Pracownikami administracji i obsługi byli i są: Gajda Irena,Węgrzyn Paweł, Stec Zofia, Żak Władysława, Tytuła Maria, Derkacz Zofia, Wiedzielska Maria, Orłowska Władysława, Orłowski Bronisław, Bejeś Adam, Bajaś, Buczna Helena, Noga Stefania, Urbańska Janina, Rak Stanisława, Narolska Zuzanna, Walbiner Roman, Sobol-Ulmanowa Matylda, Gąsior Krystyna, Fudali Jadwiga, Freudenberger Zofia, Ciećko Aleksandra, Buszta Maria, Slawiczek Krystyna, Prusinowska Józefa, Korecka Zofia, Piekarska Elżbieta, Janisz Ewa, Prostak Maria, Jaworska Maria, Rzeszut Małgorzata, Cebulak Maria, Gdyk Danuta, Kaczmarczyk, Jędruch Maria, Piasecka Janina, Działo Maria, Szczęch Bożena, Makulska Janina, Hałajko Teresa, Półtorak, Wolanin Maria, Nawojski Jacek, Kaźmierczuk Jolanta, Goch Anna, Malko Zofia, Maziarek Zdzisław, Potoczny Małgorzata.