Saltatores

Wyłonił się w 2013 roku z Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Jarosław”. Grupę założyła Greta Wyczawska–Dubaj. Saltatores to grupa dziewczęca w typie grupy estradowej.W programie grupy są zarówno tańce folkloru Polskiego jak i folklor innych narodów. Oprócz tańca ludowego grupa posiada również inne formy taneczne.