Mały Jarosław

Powstał w styczniu 1995 r. prowadzony był przez Romana Burego, a od września 1996 r. przez Iwonę Kiwacką. Przez pewien okres zespół zawiesił swoją działalność, reaktywowany przez krótki okres prowadzony przez Lucyne Wyczawską, a następnie przez jej córkę Gretę Wyczawską-Dubaj. Zespół występował na festiwalach krajowych i zagranicznych zdobywając różne nagrody i wyróżnienia.