Informacje

 


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz.17.00.

30 maja 2017 na Sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu negocjacje w tej sprawie toczył od 6 miesięcy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, obecnym właścicielem budynku. W ich wyniku udało się ustalić kwotę sprzedaży w wysokości 550 tys. złotych, co zdaniem Tadeusza Chrzana, starosty jarosławskiego jest sukcesem, biorąc pod uwagę kwotę wyjściową, którą zaproponowała Fundacja na początku rozmów (1,2 mln złotych) oraz ceny rynkowe podobnych nieruchomości. – W tym przypadku liczy się jednak to, że ten budynek to dziedzictwo Ziemi Jarosławskiej, o który należy zadbać, bo to nasz obowiązek, byśmy po sobie zostawili coś dla przyszłych pokoleń – tłumaczył swoje stanowisko Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Zakup zostanie dokonany z przeznaczeniem na siedzibę dla Powiatowego Ogniska Baletowego, wartości samej w sobie i ważnego elementu jarosławskiej historii. Chcemy nawiązywać do chlubnych tradycji POB, jeszcze z czasów prof. Lidii Nartowskiej oraz umożliwić młodzieży realizację ich pasji, w jak najbardziej profesjonalnych warunkach.

Po wyrażeniu zgody na zakup przez radnych powiatowych, następnym elementem będzie finalizacja umowy oraz pozyskanie pieniędzy na remont przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego. – Sam zakup to bardzo duże obciążenie dla budżetu powiatowego, dlatego by myśleć o remoncie musimy pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych – mówił podczas sesji starosta. – Mowa choćby o pieniądzach z funduszy unijnych czy konserwatora zabytków bądź ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Pierwszym krokiem jest jednak zakup samego budynku.

informacja ze strony starostwa powiatowego z dnia 31 lipca 2017

Budynek przy ulicy Tarnowskiego w Jarosławiu, gdzie przed II wojną światową mieściła się siedziba stowarzyszenia „Jad Charuzim”, a po wojnie m.in. ognisko baletowe i biblioteka publiczna jest już oficjalnie własnością Powiatu Jarosławskiego. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski wraz z wicestarostą Józefem Szkołą oraz Agnieszką Mroczką, skarbnik powiatu, stosowne dokumenty podpisali 27 lipca w Warszawie. Dotychczasowym właścicielem budynku była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

– Teraz, zgodnie z moimi poprzednimi deklaracjami, planuję, że do tego budynku powróci Powiatowe Ognisko Baletowe – wyjaśnia starosta jarosławski. – Ten budynek to wspaniały zabytek, symbol naszego miasta i powiatu – dodaje Tadeusz Chrzan. – Pieniądze na remont chcemy pozyskać m.in. z funduszy europejskich, od konserwatora zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Neoklasycystyczny gmach został wzniesiony w latach 1907-1912. Przed wojną w tym budynku mieściła się siedziba Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim (z hebr. zręczna dłoń). Po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa i był kojarzony głównie jako siedziba ogniska baletowego i biblioteki publicznej. W 2008 r. został zwrócony Gminie Żydowskiej, jego właścicielem została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Rada Powiatu Jarosławskiego wyraziła zgodę na jego zakup 30 maja 2017, po półrocznych negocjacjach prowadzonych przez Tadeusza Chrzana, starostę jarosławskiego.

informacja z 8 września 2017

Powiat Jarosławski jeszcze w tym roku przeznaczy pieniądze na projekt przebudowy budynku przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego w celu dostosowania go do potrzeb ogniska baletowego. – To daje nam m.in. realne szanse na pozyskanie pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli środków unijnych na remont tego zabytku – argumentuje Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

We wspomnianym budynku przed II wojną światową mieściła się siedziba stowarzyszenia „Jad Charuzim”, a po wojnie m.in. ognisko baletowe i biblioteka publiczna. Od lipca tego roku jest już oficjalnie własnością Powiatu Jarosławskiego. Dotychczasowym właścicielem była Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Teraz, zgodnie z moimi poprzednimi deklaracjami, planuję, że do tego budynku powróci Powiatowe Ognisko Baletowe – wyjaśnia starosta jarosławski. – Ten budynek to wspaniały zabytek, symbol naszego miasta i powiatu – dodaje Tadeusz Chrzan. – Pieniądze na remont chcemy pozyskać m.in. z funduszy europejskich, od konserwatora zabytków oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Neoklasycystyczny gmach został wzniesiony w latach 1907-1912. Przed wojną w tym budynku mieściła się siedziba Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich Jad Charuzim (z hebr. zręczna dłoń). Po wojnie przeszedł na własność Skarbu Państwa i był kojarzony głównie jako siedziba ogniska baletowego i biblioteki publicznej. W 2008 r. został zwrócony Gminie Żydowskiej, jego właścicielem została Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

 

Ps. parę słów wspomnień

Należało by jednak wspomnieć, że poprzedni starosta Tomasz Oronowicz chciał zakupić ten budynek już przy końcu swojej kadencji, lecz brakło mu parę dni by to uczynić. Jego następca natomiast chciał Ognisko przenieść na ul. Paderewskiego do starej betoniarni, ale w końcu do tego nie doszło i przeniesiono go do „Gwiazdy”, w której obecnie się znajduje, od 2010 roku.

W tym budynku Ognisko znajdowało się od 1969 roku kiedy to ówczesny Powiatowy Dom Kultury zmienił siedzibę w 1959 roku i przeszedł do  budynku „Sokoła”. Wówczas Ognisko zajęło piętro, remontując go własnymi środkami z pomocą uczniów Ogniska, a na dole znajdowała się biblioteka miejska (od 1972 r.). Przed 1969 rokiem tj. od 1959 ognisko miało zajęcia w tym budynku w salach PDK na dole. Po wojnie w budynku znajdował się teatr im. Bałuckiego, po nim budynek zajął PDK.