Informacje

 


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23 czerwca 2017 o godz. 17oo w sali POB

 

30 maja 2017 na Sesji Rady Powiatu

Zarząd Powiatu negocjacje w tej sprawie toczył od 6 miesięcy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, obecnym właścicielem budynku. W ich wyniku udało się ustalić kwotę sprzedaży w wysokości 550 tys. złotych, co zdaniem Tadeusza Chrzana, starosty jarosławskiego jest sukcesem, biorąc pod uwagę kwotę wyjściową, którą zaproponowała Fundacja na początku rozmów (1,2 mln złotych) oraz ceny rynkowe podobnych nieruchomości. – W tym przypadku liczy się jednak to, że ten budynek to dziedzictwo Ziemi Jarosławskiej, o który należy zadbać, bo to nasz obowiązek, byśmy po sobie zostawili coś dla przyszłych pokoleń – tłumaczył swoje stanowisko Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Zakup zostanie dokonany z przeznaczeniem na siedzibę dla Powiatowego Ogniska Baletowego, wartości samej w sobie i ważnego elementu jarosławskiej historii. Chcemy nawiązywać do chlubnych tradycji POB, jeszcze z czasów prof. Lidii Nartowskiej oraz umożliwić młodzieży realizację ich pasji, w jak najbardziej profesjonalnych warunkach.

Po wyrażeniu zgody na zakup przez radnych powiatowych, następnym elementem będzie finalizacja umowy oraz pozyskanie pieniędzy na remont przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego. – Sam zakup to bardzo duże obciążenie dla budżetu powiatowego, dlatego by myśleć o remoncie musimy pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych – mówił podczas sesji starosta. – Mowa choćby o pieniądzach z funduszy unijnych czy konserwatora zabytków bądź ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Pierwszym krokiem jest jednak zakup samego budynku.