Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

Organizacja nauki w Ognisku

Nauka w Ognisku odbywa się w systemie 4-klasowym, w grupach dziecięcych i młodzieżowych. System naboru opiera się na badaniu poczucia rytmu, słuchu i głosu oraz predyspozycji ruchowych. Oceny dokonuje komisja powołana przez dyrektora placówki. Komisja na podstawie postępowania kwalifikacyjnego może zakwalifikować kandydata do klasy wyższej. Zajęcia w Ognisku odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 21.00. Klasy mają lekcje 2 razy w tygodniu w wybranych godzinach.

Klasy dziecięce

 

małe tancerki

Do klas dziecięcych przyjmowane są dzieci w wieku od 5 do … lat. Klasy liczą max … uczennic i uczniów. Zajęcia dla młodszych dzieci odbywają się max do godz.  Zajęcia dla młodszych dzieci prowadzone są w formie zabaw ? itd

Klasy młodzieżowe

 

tancerki

Do klas młodzieżowych przyjmowana jest …. Zajęcia odbywają się ……, obejmują ………………. ????

Czego uczymy 

  • Rytmika ma na celu rozbudzenie i kształtowanie wrażliwości muzycznej i estetycznej. Dzieci uczą się wyczucia rytmu, poprawnego i harmonijnego poruszania się, … Zajęcia prowadzone są z akompaniamentem muzycznym, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych itd itp …
  • Umuzykalnienie
  • Taniec ludowy
  • Taniec
  • Taniec
  • Technika taneczna
  • wiedza o tańcu?  elementy choreografii ??? itp

Samorząd uczniowski

– to może być osobna strona jeśli jest taka potrzeba lub moduł na tej stronie

Rada społeczna

 – to też może być osobna strona lub moduł na tej stronie ???

Absolwenci

– jak wyżej ???

Skip to content Click to listen highlighted text!