Click to listen highlighted text!

Państwowe Ognisko Baletowe

Do góry

Deklaracja Dostępności

Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.ogniskobaletowe-jaroslaw.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.14

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.,
 • część materiałów archiwalnych zamieszczono w formie skanów, materiały te stanowią uzupełnienie treści tekstowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.30.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych i funkcji przeglądarek internetowych.

Dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

 • Strona zawiera dodatkowe menu umożliwiające zmianę kontrastu, wielkości i grubości czcionek.
 • Na stronie zainstalowano czytnik tekstu – dostępny po zaznaczeniu fragmentu do odczytania.

Informacje zwrotne, dane kontaktowe i postępowanie odwoławcze.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
W przypadku odmowy masz prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także do powiadomienia Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Problemy związane z dostępnością cyfrową niniejszej strony internetowej możesz zgłaszać:

Robert Drewniak,
robertdrewniak@gmail.com,
16 621 44 19 w 24

Dane teleadresowe

Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu
ul. Franciszkańska 2
37-500 Jarosław
telefon: 16 621 4419
e-mail: ogniskobaletowe@op.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Franciszkańskiej . Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się zjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia . Na pierwsze piętro prowadzą schody oraz winda.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2020

Skip to content Click to listen highlighted text!